PENHOUSE - SKY GARDEN

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Khai triển & thi công các hạng mục nội thất

Tổng quan dự án

Pen house - Sky garden 3, Phu My Hung, District 7, HCM city

Dự án liên quan