NHÀ ANH HẢI - TÂN BÌNH

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
-Thiết kế kiến trúc -kết cấu - M&E
-Thiết kế nội thất
- Thi công phần thô và hoàn thiện nội thất.

Tổng quan dự án

Địa chỉ: Nguyễn Thanh Tuyền, Quận T6an Bình, TP HCM.

Dự án liên quan