NHÀ ANH HÙNG - BÌNH THẠNH

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
-Thiết kế kiến trúc
-Thiết kế cấu trúc
-Thiết kế M&E

Tổng quan dự án

Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Dự án liên quan