SHOPHOUSE - MAI

Địa chỉ 18 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Thi công cải tạo phần thô & thi công nội thất.

Tổng quan dự án

Địa chỉ 18 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

Dự án liên quan