NHÀ ANH THANH - ĐỒNG NAI

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
-Thiết kế kiến trúc
-Thiết kế cấu trúc
-Thiết kế M&E

Tổng quan dự án

Địa chỉ: Đồng Nai

Dự án liên quan