NHÀ A KHÁNH - QUẬN 6

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
-Thiết kế kiến trúc
-Thiết kế cấu trúc
-Thiết kế M&E

Tổng quan dự án

Địa chỉ: Quận 6, TP HCM.

Dự án liên quan