TRUNG TÂM ANH NGỮ - VUS TÊN LỬA . HCM

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thi công mặt dựng và thi công nội thất

Tổng quan dự án

Địa chỉ: Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP HCM.

Dự án liên quan