TRUNG TÂM ANH NGỮ VUS GREEN RIVER

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thi công mặt dựng và thi công nội thất

Tổng quan dự án

Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án liên quan