NGUYỄN KIM - QUY NHƠN

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
- Thi công nộI ngoại thất

Tổng quan dự án

Kim Cúc Plaza, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Dự án liên quan