TRUNG TÂM ANH NGỮ - VUS ĐÀ NẴNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thi công mặt dựng và thi công nội thất

Tổng quan dự án

Địa chỉ: 143 - 145 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Dự án liên quan