GAME WORLD - THÁI NGUYÊN

Phạm Vi Công Việc:
Thiết kế & thi công nội ngoại thất

Tổng quan dự án

Địa điểm: Trung tâm thương mại GO!, TP Thái Nguyên, Việt Nam.

Dự án liên quan