GAME WORLD - NINH BÌNH

Phạm Vi Công Việc:
Thiết kế & thi công nội ngoại thất

Tổng quan dự án

Địa điểm: Trung tâm thương mại GO!, Ninh Bình, Việt Nam.

Dự án liên quan