CAFÉ AMAZON - PHAN BỘI CHÂU. Q1

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
- Thi công nội ngoại thất

Tổng quan dự án

Số 30 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM.

Dự án liên quan