NIPPON KYOHAN KYGYO VIETNAM FACTORY

Dự án: NHÀ MÁY NIPPON KYOHAN KYGYO VIỆT NAM
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NIPPON KYOHAN KOGYO
Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP DINH VU, THÀNH PHỐ HAI PHONG, VIỆT NAM

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- Thiết kế concept
- Thiết kế cấu & tính toán
- Phối cảnh

Tổng quan dự án

Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP ĐINH VŨ, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

Diện tích đất: 14.936
Diện tích xây dựng: 2.21 (Giai đoạn 1)
Diện tích sàn: 2.317 (Giai đoạn 1)

Dự án liên quan