THE UNITED INTERNATIONAL PHARMA FACTORY ADMINISTRATION BUILDING

Dự án: THE UNITED INTERNATIONAL PHARMA FACTORY 
Chủ đầu tư: UNITED INTERNATIONAL PHARMA LTD., BINH DUONG VIETNAM
Địa điểm: Khu công nghiệp SINGAPORE VIỆT NAM (VSIP), TỈNH BÌNH DUONG

Mô tả công việc:
-Thiết kế kiến trúc & chi tiết
-Thiết kế nội thất
-Phối cảnh

Tổng quan dự án

Địa điểm: Khu công nghiệp SINGAPORE VIỆT NAM (VSIP), TỈNH BÌNH DUONG
Diện tích khuôn viên:
Diện tích xây dựng: 2.474 m2
Diện tích sàn: 4.950 m2

Dự án liên quan