MASUOKA VIETNAM FACTORY

Dự án: Masuoka Việt Nam (Giai đoạn 1 + 2)
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT NAM
Địa điểm: KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mô tả công việc:
- Thiết kế ý tưởng
- Kiến trúc & chi tiết
- Khai triển thi công
- Phối cảnh

Tổng quan dự án

Địa điểm: KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Diện tích đất: 9.300 m2
Diện tích xây dựng: 838 m2 (Giai đoạn 1) + 1.559 m2 (Giai đoạn 2)
Diện tích sàn: 1351 m2 (Giai đoạn 1) + 1.559 m2 (Giai đoạn 2)

Dự án liên quan