XÂY DỰNG CƠ BẢN

Gia Kiến tham gia đấu thầu và nhận thực hiện tất cả các gói thầu có qui mô khác nhau về xây dựng cơ bản các công trình dân dụng, công nghiệp...thuộc các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoặc sở hữu cá nhân... trên khắp các tỉnh thành trong nước.

Chia sẻ: