THI CÔNG NỘI THẤT

Gia Kiến tham gia đấu thầu và nhận thực hiện các công trình hoàn thiện nội thất và cung cấp vật dụng, thiết bị nội thất...có qui mô từ nhỏ đến lớn thuộc các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoặc sở hữu cá nhân... trên khắp các tỉnh thành trong nước.

Chia sẻ: