Thiết kế và thi công rạp chiếu phim

Gia Kiến được tham gia thiết kế và xây dựng các cụm rạp chiếu phim từ rất sớm, đến nay chúng tôi đã hoàn thành nhiều cụm rạp qui mô lớn và hiện đại trên cả nước. Đây là thể loại công trình đặc thù, rất ít công ty trong nước có cơ hội thực hiện xuyên suốt một cụm rạp từ khâu thiết kế đến thi công hoàn chỉnh như Gia Kiến đã làm. Điều đó đã mang lại cho Gia Kiến một lợi thế rất lớn khi tham gia cạnh tranh với các công ty khác trong lĩnh vực này.

Chia sẻ: